For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Bij de afgelopen parlementsverkiezingen in Turkije konden Turkse kiezers in het buitenland voor de tweede keer hun stem uitbrengen in het land waar ze wonen. Het Turkevi Research Centre en het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam hebben op het stembureau in Rijswijk (consulaat Rotterdam) enquêtes afgenomen onder Turkse kiezers in Nederland. In dit rapport verslag van de resultaten van dit onderzoek.

Erdogan (flickr/openDemocracy)

De eerste keer dat zij hun stem konden uitbrengen in het land waar ze wonen was tijdens de presidentsverkiezingen in Augustus 2014. Dit zijn de belangrijkste resultaten van 2015:

  • Bij het Rotterdamse consulaat stemden 64,4 procent van de stemmers voor AKP, 11,4 procent voor HDP, 10,4 procent voor CHP en 9,9 procent voor MHP.
  • Binnen de steekproef is er een onder representatie van AKP stemmers en een over representatie van HDP stemmers.
  • Binnen de steekproef is het percentage vrouwen en jongeren (jonger dan 30 jaar) lager in vergelijking tot deze percentages in de Turkse gemeenschap in Nederland. Binnen de steekproef is het percentage eerste generatie migranten en hoog opgeleiden hoger in vergelijking tot deze percentages in de Turkse gemeenschap in Nederland. Een mogelijke verklaring is dat vrouwen, jongeren, de tweede generatie migranten en lager opgeleiden minder hebben gestemd voor de parlementsverkiezingen.
  • Hoog opgeleide Turkse kiezers stemden significant minder op AKP. Stemmers die in Nederland zijn geboren hebben beduidend meer op MHP gestemd in vergelijking tot stemmers die in Turkije zijn geboren.
  • Kiezers die voor AKP hebben gestemd hebben beduidend meer vertrouwen in de Turkse politiek dan de kiezers voor de andere partijen en beduidend minder vertrouwen in de Nederlandse politiek. Tevens geven AKP stemmers beduidend vaker aan dat hun politieke ideeën niet vertegenwoordigd worden in de Tweede Kamer in vergelijking met andere stemmers. Ook gaven meer AKP stemmers aan dat hun politieke ideeën wel worden vertegenwoordigd door het Turkse parlement in vergelijking tot de andere stemmers.
  • Mannen geven vaker aan dat hun politieke ideeën niet vertegenwoordigd worden door het Turkse parlement in vergelijking tot vrouwen. Oudere stemmers (30 jaar of ouder) hebben beduidend meer interesse in de Turkse politiek in vergelijking tot jongeren. Ook stemmers die in Turkije zijn geboren hebben meer interesse in de Turkse politiek in vergelijking tot kiezers die in Nederland zijn geboren. Tevens hebben hoog opgeleiden minder vertrouwen in de Turkse politiek in vergelijking tot stemmers die lager onderwijs genoten hebben.
  • Mannen in vergelijking tot vrouwen en ouderen in vergelijking tot jongeren geven beduidend vaker aan dat hun politieke ideeën niet vertegenwoordigd worden door de Tweede Kamer. Stemmers met de Nederlandse nationaliteit hebben meer interesse in de Nederlandse politiek en geven vaker aan dat hun politieke ideeën vertegenwoordigd worden door de Tweede Kamer in vergelijking tot kiezers zonder de Nederlandse nationaliteit. Hoger opgeleiden hebben meer vertrouwen in de Nederlandse politiek in vergelijking met stemmers die lager voortgezet onderwijs hebben genoten.
  • Turkse kiezers die weinig vertrouwen hebben in de  Turkse politiek hebben significant meer vertrouwen in de Nederlandse  politiek. Turkse kiezers die veel interesse hebben in de Turkse politiek hebben ook significant meer interesse in de Nederlandse politiek.
Download hier het volledige rapport